TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỂ BẠN CÙNG THAM KHẢO1. Tiêu chuẩn 5687: 2010 : Tiêu chuẩn về hệ thống điều hòa không khí và thông gió

 Download tại đây

2. Đồ thị I-d không khí ẩm, dành cho các bạn chuyên ngành nhiệt - lạnh

 Download tại đây

3. Tiêu chuẩn CP 13-1999: Thông gió và điều hòa không khí theo tiêu chuẩn Singapore

 Download tại đây

4. Tiêu chuẩn SS-553-2009-ACMV-thay cho CP 13:1999

 Download tại đây

5. Sách thiết kế hệ thống Điều Hòa Không Khí - Thầy Nguyễn Đức Lợi

 Download tại đây

6. CAD Block Động phụ kiện ống nhựa uPVC, Đệ nhất - Dành cho các bạn chuyên vẽ shop 

 Download tại đây

7. CAD Chi tiết van hệ thống nước, chiller

 Download tại đây

8. CAD Chi tiết lắp đặt hệ thống HVAC

 Download tại đây

9. Tính toán ĐHKK Hiện Đại - Thầy Võ Chí Chính và Đinh Văn Thuận

 Download tại đây

10. VIDEO Mô phỏng về lắp đặt bơm 01

 Download tại đây

11. VIDEO Mô phỏng về lắp đặt bơm 02

 Download tại đây

12. Kinh nghiệm giám sát lắp đặt hệ thống máy lạnh trung tâm VRV/VRF cho bạn tham khảo

 Download tại đây

13. Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1: Hiệp hội các Kỹ sư Nhiệt lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ-Tiêu chuẩn thông gió 

 Download tại đây

14. Tiêu chuẩn SMACNA:  Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s National Association-Tiêu chuẩn chế tạo ống gió. 

 Download tại đây

15. QCVN 06:2022: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy nhà và công trình

 Download tại đây

16. FIDIC Red Book 

 Download tại đây
icon icon icon